Bar - Hôtel Ksar Ighnda Ouarzazate
Barman - Ksar Ighnda Ouarzazate
Moment de détente - Ksar Ighnda
Cocktail - Hôtel Ksar Ighnda
Petit déjeuné - Ksar Ighnda
Restaurant - Ksar Ighnda